Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ocel 14 109

 

14_109.pdf (28 KB)

 

OCEL     14 109

CHROMOVÁ OCEL PRO VALIVÁ LOŽISKA

ČSN 41 4109

STN 41 4109

Chemické složení [hm. %]            
C Mn Si Cr Ni Cu Ni+Cu P S
0,90-1,10 0,30-0,50 0,15-0,35 1,30-1,65 max 0,30 max 0,25 max 0,50 max 0,027 max 0,030
Polotovary              
[1] předvalky [4] bezešvé trubky tvářené za telpa  
[2] tyče válcované za tepla [5] tyče tažené za studena  
[3] výkovky     [6] dráty tažené za studena  
Mechanické vlastnosti            
Polotovar [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Rozměr t,d [mm]
Stav .3 .3 .3
Mez kluzu Re [MPa] 441 441
Mez pevnosti Rm [MPa] 608-726 608-726 628-765
Tažnost A5 [%] inf.podél 18 18 18
Kontrakce Z [%] inf. 35 35 35
Vrubová houževnatost KCU 2
Tvrdost HB max 210 max 220 max 225
Modul pružnosti E [GPa] 213 ( při 23 HRC), 210 (při 54HRC), 202 (při 63HRC)
Modul pruž.ve smyku G [GPa]
Teplota [ºC] / tvrdost   20 200 400 600
Modul pružnosti E [GPa] 23HRC 213 202 188 166
za zvýšených teplot 54HRC 210 197 182
Fyzikální vlastnosti            
Hustota     p [kg.m-3] 7 850  
Měrná tepelná kapacita cp [ J.kg-1.K-1] 480  
Teplotní součinitel roztažnosti α [K-1] 12,5.10  
Tepelná vodivost   λt [ W.m-1. K-1] 37,26  
Rezistivita     p [Ω . m] 256.10      
Technologické údaje            
Ocel je dobře tvařitelná za tepla a je vhodná k přímemu kalení, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Optimální průměr, nebo tloušťka zušlechtění je asi 20mm. Ocel je vhodná na součásti s velmi tvrdým povrchem odolným proti opotřebení.                                                                        
► kování 750 až 1 100 ºC     ► kalení do vody 790 až 820 ºC  
► normalizační žíhání 860 až 890 ºC   ► kalení do oleje 820 až 850 ºC  
► žíhání na měkko 720 až 760 ºC   ► popouštění 150 až 220 ºC
                                                                                           
 
   
   
Nejnižší tvrdost po kalení do oleje     62HRC  
Mikrostruktura ve stavu .3: zrnitý perlit, zbytky lamelárního perlitu jsou dovoleny do 10%  
tvrdost HRC při teplotě popouštění  
Teplota 150 ºC 175 ºC 200 ºC 250 ºC  
doba popouštění [h] 2 63,0 62,0 60,2 58,0  
4 62,5 61,0 59,1 57,0  
   
Tvařitelnost za tepla třída 2  
   
Obrobitelnost   soustružení frézování, vrtání broušení
polotovar   [2],[3]  stav .3 13b 13b
[4] stav .3 13b 13b
[5] stav .3 12b 12b
OCEL     14 109 CHROMOVÁ OCEL PRO VALIVÁ LOŽISKA

ČSN 41  4109  

STN 41  4109

Odolnost proti degradačním procesům          
Odolnost proti korozi normální.  
Odolnost proti opotřebení  
   
  HRC opotřebení [mg . mm-2 . m-1]  
  58 - 59 0,0267  
  61 - 62 0,0240  
Hodnoty platí pro odvalování válečků bez mazání, při zatížení 981MPa. Opotřebení je dáno úbytkem hmotnosti [mg], součinitelem stykové plochy [mm] a proběhnuté dráhy [m].
   
Odolnost proti únavě  
mez únavy v ohybu při syntetickém cyklu [MPa]  
   
pro: HRC 58,5-59,0 630  
  HRC 60,5-61,0 715  
  HRC 62,5-63,0 645  
   
Použití                
Pro výrobu kuliček do Ø 25mm, válečků a kuželíků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm.
   
Ostatní vlastnosti              
Druh oceli podle způsobu výroby Barevné značené ČSN 42 0010 Třída odpadu ČSN 42 0030
elektroocel modrá - bílá - oranžová 8
   
Porovnání se zahraničními materiály          
   
ISO EURO Německo
Type 1-0 ISO 683/17-73 100Cr6 EN94-73 100Cr6 DIN 17230-80
Francie Velká Británie Rusko
100Cr6 NF A35 - 565 - 94 535 A99 BS 970/10-083 ŠCh 15 GOST 801-81
100Cr6 NF A35 - 552 - 86 2S135      
100Cr6 NF A35 - 553 - 82        
100Cr6 NF A36 -102 - 93            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 

 

TOPlist