Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ocel 14 209

14_209.pdf (27 KB)

 

OCEL    14 209

Cr- Mn OCEL

PRO VALIVÁ  LOŽISKA

ČSN 41 209                

STN 41 4209 

Chemické složení [hm. %]            
C Mn Si Cr Ni Cu Ni+Cu P S
0,90-1,10 0,90-1,20 0,35-0,65 1,30-1,65 max 0,30 max 0,25 max 0,50 max 0,027 max 0,030
Polotovary              
[1] předvalky [4] tyče tažené za studena  
[2] tyče válcované za tepla [5] dráty tažené za studena  
[3] výkovky              
Mechanické vlastnosti            
Polotovar [1] [2] [3] [4] [5]
Rozměr t,d [mm]
Stav .3 .3
Mez kluzu Re [MPa] 441 441
Mez pevnosti Rm [MPa] 608 - 726 628 - 765
Tažnost A5 [%] inf.podél 18 18
Kontrakce Z [%] inf. 35 35
Tvrdost HB 210 225
Fyzikální vlastnosti            
Hustota     p [kg.m-3] 7 850  
Měrná tepelná kapacita cp [ J.kg-1.K-1]  
Teplotní součinitel roztažnosti α [K-1]  
Tepelná vodivost   λt [ W.m-1. K-1]  
Rezistivita     p [Ω . m]      
Technologické údaje            
Ocel je dobře tvařitelná za tepla a je vhodná k přímemu kalení. Vhodná pro výrobu kuličeknad               Ø 55mm, válečků, kuželíků, soudečků nad Ø 35mm a kroužků o tloušťce stěny nad 30mm do 45mm.   
► kalení do vody 780 až 810 ºC   ► kalení do oleje 810  až 830ºC      
► popouštění 150 až 170 ºC ohřev v oleji                
► žíhání na měkko 720 až 780 ºC ochlazovat v peci    
                                        
 
     
   
Nejnižší tvrdost po kalení do oleje     61HRC  
Mikrostruktura ve stavu .3: zrnitý perlit, zbytky lamelárního perlitu jsou dovoleny do 10%  
tvrdost HRC při teplotě popouštění  
Teplota 150 ºC 175 ºC 200 ºC 250 ºC  
doba popouštění [h] 2 63,5 62,5 62,0 60,0  
4 63,0 61,6 60,5 58,8  
6 62,7 61,2 60,1 58,6  
   
   
Tvařitelnost   
Teploty tváření       1 050 - 800ºC        ochlazovat na vzduchu  
   
   
Obrobitelnost   soustružení frézování, vrtání broušení
polotovar   [2],[3]  stav .3 12b 12b
[4] stav .3 11b 11b
OCEL    14 209

Cr - Mn OCEL

PRO VALIVÁ LOŽISKY

ČSN 41 209  STN 41 209
Odolnost proti degradačním procesům          
Odolnost proti korozi normální.  
Odolnost proti opotřebení  
   
  HRC opotřebení [mg . mm-2 . m-1]  
  58,5 - 59,0 0,0270  
  60,5 - 61,0 0,0252  
Opotřebení je dáno úbytkem hmotnosti [mg], součinitelem stykové plochy [mm] a proběhnuté                           dráhy [m].
   
Odolnost proti únavě  
mez únavy v ohybu při syntetickém cyklu [MPa]  
   
pro: HRC 58,5-59,0 640  
  HRC 60,5-61,0 655  
  HRC 62,5-63,0 695  
   
Použití                

Pro výrobu kuliček nad Ø 55mm, válečků, kuželíků, soudečků nad Ø 35mm a kroužků o tloušťce stěny nad 30mm do 45mm.

Ostatní vlastnosti                                         

               
Druh oceli podle způsobu výroby Barevné značené ČSN 42 0010 Třída odpadu ČSN 42 0030
elektroocel modrá - zelená - červená 8
   
Porovnání se zahraničními materiály          
   
ISO EURO Německo
Type 3 ISO 683/17-73 100CrMn6 EN94-73 100CrMn6 DIN 17230
Francie Velká Británie Rusko
100CrMn6 NF A35 - 565 - 84 53A99 BS 970/1 - 83 ŠCh 15SG GOST 801-81
100CrMn6 NF A35 - 565 - 94      
         
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 

 

 

 

TOPlist